Francis Michiels 

Francis is afgestudeerd als Opticien-Optometrist aan het Instituut Raymond Thibaut in Brussel in 1980. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij op de afdeling oogheelkunde van het “Klein Kasteeltje” waar hij zich verder kon specialiseren in de optometrie. In 1982 startte hij zijn eigen optiekzaak, aanvankelijk in de Stationsstraat, maar later op de hoek Kerkstraat – Oude Baan. Francis staat borg voor een perfecte service, nauwkeurige oogmeting en vakkundige aanpassing van contactlenzen.

Brigitte Maes

Brigitte is de echtgenote van Francis en samen zijn zij de zaakvoerders van Optiek Michiels. Zij zorgt voor de etalages en neemt alle administratieve taken voor haar rekening. Ze volgt de hedendaagse trends op voor de zaak en samen met Francis kiest ze de nieuwe collecties.

Francis Michiels